Om du redan är konstnär eller illustratör kommer du förmodligen redan att veta skillnaden mellan dessa. Du kommer också att veta att dessa två olika genrer inom skapande mycket väl går att kombinera med varandra. Här handlar det ofta om att det ska skapas bilder, vilket gör att dessa på något sätt måste skapas. Faisal_Shahzad_sentencing_001Du som inte är konstnär, utan bara har ett stort intresse av konst kanske inte känner till dessa skillnader, och då kan du få reda på detta här. Den stora skillnaden mellan konstnärer och illustratörer är oftast friheten att skapa.

När du är en illustratör kommer du vanligtvis att ha ett arbete som ska utföras efter ett visst önskemål. Här handlar det exempelvis om att du får en uppgift att skapa en serie bilder som berättar ett budskap, eller att du bara ska skapa en bild som beskriver eller förmedlar ett klart budskap. Något annat som är genomgående när det gäller att vara illustratör är att du många gånger får ett begränsat val av verktyg att välja på inom detta yrke. Här är det oftast pennor och kritor som gäller för att skapa de bilder som önskas. Som undantag kan ibland akvarell användas för skapelsen av denna konstart.

Som konstnär får du många gånger större frihet att skapa, då du i de flesta fall jobbar fritt med de motiv som du själv väljer. Här kan du då använda alla typer av underlag, samt alla typer av färger såsom olja, akvarell, krita för att bara ta ett fåtal exempel. Kanske är det dessa skillnader som gör att många konstnärer även jobbar som illustratörer, och att de går så bra att kombinera. Som illustratör har du oftast en beställning som du får betalt för, medan du som konstnär ofta inte vet om någon kommer att köpa din konst.