Smart ytbehandling med rilsanYtbehandling av korrosion på metall är ett skydd som behövs för att metallen inte ska angripas av syreangrepp eller få en rostig yta. Plastbeläggningen gör att du kan välja en metall som inte är rostbeständig, vilket i det långa loppet är mer ekonomiskt hållbart. Termoplasten passar till olika slags ytor, som till exempel isolerande metallytor för el och även för metallytor som utsätts för starka kemikalier, som bland annat utrustning i laboratorier och olika reningsfilter. Det korrosionsskydd som är mest vänligt för miljön, är en slags termoplast som heter rilsan ytbehandling. Denna ytbehandling gör metallen mer hållbar och dessutom skyddar plasten mot fukt och rost.

Korroterm fixar ytbehandlingen

Vikten av att en hållbar ytbehandling är stor. Denna plast är inte bara ekonomisk, den sparar även energi och råvaror. Termoplast klarar hårdare miljöer än många andra alternativ som idag finns ute på marknaden. Processen av ytbehandlingen går till så att plasten byggs i flera olika skikt, vilket gör den riktigt stark och hållbar. Dessutom kan den färgas i ett antal olika kulörer, så slutresultatet blir fräscht och snyggt. Om du vill ha mer fakta om denna fantastiska ytbehandling kan du kika på Korroterms hemsida www.korroterm.se. Där hittar du mer information och råd om plasten och processen.