När du väljer att vara konstnär finns det många verktyg att välja mellan för att förmedla din konst. Här har vi mest talat om att skapa tavlor, och det är precis vad vi ska fortsätta med. De två stora olikheterna med detta är om du väljer att skapa dina alster med penna eller pensel. När vi tittar på konsten i allmänhet handlar det för det mesta om att använda en pensel. I det fallet är det många gånger akvarell eller oljemålningar som står för det mesta. Det är också det som är den stora delen av 2245574462_7bc023015a_ode tavlor som blir kända, och de som du ser på de stora kvalitetsauktionerna.

Som konstnär är det dock ett val som du får göra eller så väljer du helt enkelt att använda alla redskap. Att välja penna eller pensel för att förmedla din konst kommer även att göra stora skillnader i vilka andra redskap som du behöver för att utföra detta. När du väljer pensel kommer du nästan alltid att behöva ett staffli och dukar för din konst, medan den som väljer penna kan sitta var som helst med bara blyerts och ett block. Det hela hänger naturligtvis på vilket intresse som du har, och vad det är du vill skapa.

Många gånger är det även så att akvarell och oljemålningar anses ha en högre status, och även ett större intresse av köpare. Detta är dock inte alltid sant, utan det finns många exempel på de som har använt pennor för sin konst som har lyckats bra. Det som du ska tänka på är om det passar dig, och vad du känner dig mest bekvämt med. Det är trots allt du som ska uttrycka din konst och då ska du vara nöjd med de verktyg som du har. Detta är en av de grundläggande förutsättningarna för att du ska lyckas med din konst.