Det finns många olika sätt att sälja konst, och inga av dessa är fel så länge som du säljer och får ut dina tavlor och bilder på marknaden. Här har du många valmöjligheter och kommer därför att stå inför svåra val. För de flesta maxresdefault (1)konstnärer handlar det hela om hur mycket som de är villiga att betala, då de många gånger inte är så kända. Du kan välja att sälja din konst via gallerier, direkt via kontakt med privatpersoner eller via en hemsida/webbutik på nätet. Många gånger är valet av att sälja på nätet det bästa och mest kostnadseffektiva.

När du väljer att sälja din konst på nätet behöver du dock ha en del kunskaper. När du är en konstnär som försöker leva på din konst brukar det inte finnas mycket kapital att marknadsföra sig med, och det är precis det som kommer att bli något som kan hindra dig från att synas på nätet. Här krävs det en hemsida med en presentation och ett galleri med dina alster som en grundläggande del. Detta gör dock inte att du kommer att synas, utan här krävs det kunskaper om detta för att utföra det på egen hand. Många gånger kan det dock vara så att du har någon bland familj, släkt och vänner som vet hur det går till, vilket då blir en stor fördel.

Har du inte själv kunskaperna om marknadsföring på nätet, och inte heller känner någon som kan hjälpa dig, kommer du att behöva anlita en webbyrå för att klara detta. Ibland kan det vara ett dyrt alternativ, men många gånger finns det skolungdomar som kan utföra det som du behöver till mycket små kostnader. Finns intresset så finns det alltid en väg att gå, vilket då kan göra att även en konstnär som inte har kunskaperna snabbt kan vara synbar på nätet.